Ayes Destek HizmetiAYES Destek

Ayesdestek satış projelerinin sonlanmasıyla devreye giren bir grubumuz değildir. Projenin ilk aşamasından yani ihtiyacın en uygun şekilde belirlenme aşamasından başlayarak proje içerisinde bulunur. Bu sayede satış projesinin sonlanmasıyla başlayan “destek” aşamasında, ihtiyaç sahibinin gereksinimlerine tam cevap verebilir.

 

Tecrübe uzun sürede elde edilen, çok çalışma gerektiren ve paylaşılması genellikle zor olan bir özelliktir. Ayesanalitik sektördeki tecrübesini ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak, ülkemize doğru teknolojilerin getirilmesini kendisine “misyon” edinmiştir. Bu kapsamda sektör ile ilgili kendisine gelen her ihtiyacı her hangi bir menfaat beklemeden ciddiyetle değerlendirerek doğru tavsiyelerle bu misyonuna hizmet eder.

 

Ayesdestek AYES bünyesindeki  departmanlara  hizmet  sağlayan  konusunda  uzman  teknisyen  ve  mühendislerin  oluşturduğu  departmanımızdır.  Projelendirme,  Mühendislik,  Danışmanlık,    Montaj,  Test,  Kalibrasyon,  Eğitim  departmanın  sağladığı  hizmetler  arasındadır.  İlgili  sektörlere  sağlanan  sistemlerin  sağlıklı,  sorunsuz  ve  devamlı  çalışması  bu  departman  sorumluluğundadır.

 

Ayesgroup tarafından işleyişine en önem verilen departmandır. İlgili sektörlere sağlanan sistemlerin sağlıklı, sorunsuz ve devamlı çalışması bu departman sorumluluğundadır.   Departman görevleri genel olarak iki başlık altında sınıflandırılır;

  • Satış ÖNCESİ
  • Satış SONRASI

SATIŞ ÖNCESİ SAĞLANAN HİZMETLER

Her departmana ait projelerle ilgili satış departmanındaki uzmanlarla birlikte proje kapsamının değerlendirilmesinde ve uygun çözümlerin bulunması için verilen hizmetleri kapsar. Örneğin Ayesanalitik  departmanının bir müşterisinin gereksinimlerine uygun olacak ANALİZ cihazının seçiminde ilgili proje yürütücüsüne yardımcı olurken, Ayesenerjikapsamında yürütülen bir projede saha testlerinin gerçekleştirilmesi departman sorumluluğundadır.

 

SATIŞ SONRASI SAĞLANAN HİZMETLER

Satış tamamlandıktan sonra sistemlerin kurulması, devreye alınması, test ve kalibrasyonlarının kontrol edilmesi, kullanıcı eğitiminin verilmesi ve teslimatların sorunsuz tamamlanması ilk aşama satış sonrası desteklerdir. İkinci aşama devamlılığı olan ve teslim edilen sistemlerin kullanımları süresince devam eden periyot boyuca verilen hizmetlerdir. Periyodik bakımlar, arıza durumlarında sağlanan hizmetler, sistemlere ait sarf, yedek parça tedariki bu hizmetler arasındadır.

 

AyesGROUP “marketing” politikası “mutlu kullanıcılar” üzerine kurulduğundan, kullanıcılarımızla olan ilişkilerin uzun soluklu “ortaklık” esasına dayanmasından ve sistemlerin montajının tamamlanmasıyla başlayan “Kullanım Süreci” ortaklığın son bulduğu bir aşama değil, ortaklığın daha yakından sürdürüldüğü “destek” aşaması olmasından dolayı AyesDESTEK üzerine düşen büyük sorumlulukla tüm gruba hizmet etmektedir.

 

AyesDESTEK verilen sözlerin tutulması, taahhütlerin yerine getirilmesi, uygulama desteğinin, koruyucu bakım ve gerekliyse onarımın, paralelinde uygun ve ekonomik sarf ve yedek parça gereksinimlerinin KISA sürede sağlanması ile “mutlu kullanıcılar” edinilmesi sağlayan en önemli departmanımızdır.